Filmproduktion

Korta filmklipp i sociala medier är mycket effektiva för att driva trafik till er hemsida och skapa engagemang runt ert varumärke. Vi har egen filmproduktion för alla era behov.

Med rörligt innehåll på sociala medier och webb får ni helt andra möjligheter att förmedla en berättelse med personlig känsla och rankas högre av sökmotorer. Därför är filmklipp ett effektivt och slagkraftigt medel, inte minst vid annonsering.

Filmklipp på 5, 15, eller 30 sekunder används ofta på Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat och i Googles displaynätverk. Ofta behöver filmerna produceras i både liggande, stående och kvadratiskt format för att kunna användas i respektive plattform. Företagsfilm eller presentationsfilm kallar vi en lite längre variant där man vill berätta om företaget och produkterna eller tjänsterna som erbjuds. Dessa filmer är ofta runt två minuter. Under en filmproduktion tar vi fram en storyboard och ger din film rätt kvalitet på ljud, ljus och grafik.

Vill du ha hjälp med Filmproduktion?

Bubblas tjänster

Copy är att väga varje ord på guldvåg. Det handlar om att fånga ett intresse, informera och inspirera. Det handlar om att göra det svårbegripliga självklart, och att förvandla abstrakta idéer till konkret material. 
Har ert företag tankar kring att sälja produkter online? Har ni en nätbutik som behöver underhållas? Vi hjälper er att bygga upp eller sköta er nätbutik – stor som liten.
För att du ska lyckas med din försäljning, måste din förpackningsdesign stå ut från mängden. Vi hjälper ditt företag med att designa era förpackningar med omsorg och eftertanke från idéskiss till färdig förpackning.
Vi skapar professionella trycksaker och kan hjälpa er med både print- och digitalt material. Broschyrer, böcker, annonser, presentationer, PowerPoints, kampanjmaterial, banners, förpackningsdesign mm.
En bra idé är grunden till allt. Utifrån idén arbetas ett koncept fram. Vi kan arbeta tillsammans med er från grunden eller vässa en befintlig idé.
Sociala medier handlar om att komma lite närmare befintliga och nya kunder. Här kan du få omedelbar respons på din kommunikation och kan inspirera, informera och sälja.
Behöver ert företag ta fram en ny webbplats eller vidareutveckla en befintlig? Webben är kanske den viktigaste plattformen idag när det gäller att synas och få ut information digitalt.

Är du nyfiken på vad Bubbla idébyrå kan göra för dig och ditt företag?